Ksiądz Biskup Roman Pindel ZARZĄDZA, aby w każdej Eucharystii, także niedzielnej, uczestniczyły osoby, które zamówiły intencję tej konkretnej Mszy Świętej nie więcej jednak niż 5 osób. W…