W niedzielę po Uroczystości Wszystkich Świętych nasza wspólnota parafialna gromadzi się na modlitwie w intencji ofiar obozów koncentracyjnych i gułagów. Tradycyjnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej Pana Jezusa celebrujemy na terenie Muzeum Obozu Auschwitz – Birkenau, jednak ze względów epidemicznych i w tym roku nie udało się zorganizować tej modlitwy w formie takiej jak przed laty. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w tegoroczną modlitwę, mieszkańcom naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie zaś tym, którzy z wielkim sercem zgodzili się przeczytać rozważania poszczególnych stacji, przygotowanych przez ks. dra Manfreda Deselaers.

W tym roku z racji 80 rocznicy męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana, to jego przykład służył nam za duchowego przewodnika po trudnych drogach obozowego cierpienia. „(…) Weźmy sobie na koniec do serca jeszcze jedną radę, jaką daje nam dziś św. Maksymilian, Męczennik Miłości z Auschwitz: „Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość! Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują. Wielkich ofiar trzeba naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas przyjdą.”