Chrystus, pojmany nocą w ogrodzie Getsemani, przez ostatnie godziny, bity i opluwany, bez czci i szacunku prowadzony był ulicami Jerozolimy. Ostatnim przystankiem na tej bolesnej i męczącej drodze było Miejsce Czaszki, czyli wzgórze Golgota. Dzisiejszy dzień jest przepełniony atmosferą głębokiego smutku i żałoby, ze względu na męki i cierpienia, jakich dostąpił nasz Pan. Znakiem szczególnym Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, jest nieobecność wszelkich celebracji sakramentalnych. Uczniowie Chrystusa trwają na modlitwie, gromadzą się na Liturgii Godzin i adoracji, celebrują Mękę i Krzyż, ale nie sprawują sakramentów. Tradycja ta sięga czasów pierwotnego Kościoła. Surowość jest widoczna również w wystroju świątyni. Brak jest dzisiaj kwiatów, nie ma muzyki ani dźwięków dzwonków, ołtarz jest obnażony, a tabernakulum otwarte i puste. Ale godzina śmierci Jezusa sprawowana jest przez Kościół, jako godzina zwycięstwa.