11 listopada przed południem zgromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym, aby wspólnie dziękować Bogu za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Szczotka. Przed rozpoczęciem liturgii Pani Wójt Gminy Oświęcim – Halina Musiał oraz Ksiądz Proboszcz złożyli przed ołtarzem symboliczne światło pamięci o tych Wszytkich, którzy oddali życie za sprawę niepodległości. W skierowanym do nas słowie, kaznodzieja przypomniał historie świecy, którą papież Pius IX podarował Polakom w 1867r. z prośbą, aby zapłonęła ona w wolnej Polsce. Nie zabrakło też nawiązania i słów jedności z narodem ukraińskim, który dziś znów musi walczyć o swoją niepodległość, a poniekąd i wszystkich nas – zaznaczył ks. Sławomir.

Po zakończonej Eucharystii uczestniczyliśmy w widowisku słowno-muzycznym, w które zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej, Przedszkola, naszej Scholii Parafialnej oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince. Na początku tej części uroczystości głos zabrała Pani Wójt Halina Musiał oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Beata Herman. Pani Wójt wyraziła swoje uznanie i ogromne zaangażowanie tak wielu osób w tę patriotyczną uroczystość. Zaznaczyła, że jest dumna, że w takim dniu może czuć się częścią społeczności Brzezinki oraz razem z nami świętować Odzyskanie Niepodległości. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że przez te 104 lata wolności, nie zawsze mogliśmy jako Polacy radośnie obchodzić to święto.

Dziękujemy Wszystkim, dzieciom, młodzieży dorosłym i starszym mieszkańcom naszej parafii, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiejsze obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

11 listopada 1918 – 11 listopada 2022