Po wieczerzy wigilijnej, w samym środku grudniowej nocy wielu z nas przybyło do świątyni, aby przywitać Nowonarodzonego Pana i oddać mu pokłon wraz z pasterzami. Podczas Uroczystej Mszy Świętej Pasterskiej na ołtarzu Chrystusa złożyliśmy dar naszego serca, który przygotowaliśmy dla Jezusa, który narodził się tej nocy. W tegorocznej modlitwie szczególne miejsce zajęła prośba o dar pokoju w naszych sercach, naszych rodzinach, naszej Ojczyźnie i na Ukrainie.

Życzymy wszystkim, aby „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju” – jak mówi prorok Izajasz – obdarzał każdego darem pokoju.