W minionym tygodniu został zakończony remont schodów prowadzących od chóru kościelnego do sali scholii w wieży kościoła.

Cześć II – Odnowiona cała klatka schodowa.

Widok klatki schodowej przed renowacją.

Część I – Odnowiona klatka schodowa i wejście na chór