Z kalendarza liturgicznego

  • W poniedziałek, 21 XI – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
  • W wtorek, 22 XI – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki śpiewu kościelnego.
  • W środę, 23 XI – wspomnienie św. Klemensa I, papieża.
  • W piątek, 25 XI – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.
  • W niedzielę, 27 XI – I Niedziela Adwentu.

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Z racji święta patronalnego składamy serdeczne życzenia naszemu parafialnemu oddziałowi Akcji Katolickiej.

Dziś także Światowy Dzień Młodzieży. W parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku Białej o godz. 15.00 rozpoczęcie spotkania ludzi młodych. Modlimy się za młodzież naszej diecezji.

We wtorek, 22 XI z okazji wspomnienia św. Cecylii serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. Chcemy serdecznie podziękować panu Organiście i naszej Scholii za ich troskę i gorliwość o piękny, godny i urozmaicony śpiew w kościele.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na Księgę Fundacji z przeznaczeniem na zakupienie i zainstalowanie nowego pieca ogrzewającego kościół oraz piwnice i poddasze na plebanii. Ponad 170 rodzin i osób złożyło w sumie aż 17.580. Bardzo dziękujemy za tak wielką hojność rozumiejąc jak wysokie są koszty utrzymania.

W piątek został zamontowany nowy ekologiczny kocioł V klasy. Bardzo serdecznie dziękujemy firmie pana Jarosława Rembiesy za podjęcie się tego niełatwego wyzwania. Przed nami jeszcze wymiana 5 drzwi w kościele.

Serdecznie dziękujemy panu Kazimierzowi Lubińskiemu, który przy okazji prac związanych z zamontowaniem nowego pieca wymienił bezpłatnie 6 zaworów przy grzejnikach na wieży.

Komunikat w sprawie pontyfikatu Jana Pawła II (fragmenty stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski)

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka. Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Pełną treść stanowiska można przeczytać na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.