Z kalendarza liturgicznego:

 • Poniedziałek 27- V – wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, bp.
 • Wtorek 28 V – wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, bp.
 • Środa 29 V – wspomnienie bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
 • Czwartek 30 V –  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Uroczystość Bożego Ciała Msze święte o godz. 8.00; 10.00 na Pławach; 12.00; 18.00. ( jeśli będzie w tym dniu padał deszcz Msza Święta będzie o 10.00 na Pławach oraz o 10.00 w kościele w Brzezince). Informacja o podjętej decyzji będzie dostępna rano na stronie parafii.
 • Piątek 31 V – Święto Nawiedzenia NMP. Ks. bp Roman Pindel udziela na ten dzień dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 • Sobota 01 VI – wspomnienie św. Justyna, męczennika. Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które będą codziennie w naszym kościele od 17.30 do czwartku 6 VI.
 • Niedziela 02 VI – spotkanie Róż Różańcowych po Mszy św. o  8.00.

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej rozważamy odwieczną miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca, która wyraża się w Trzeciej Osobie – Duchu Świętym.

Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed uroczystością Bożego Ciała w środę 29 V od godz. 17.00 do 18.00.

Zapraszamy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała) na Mszę Świętą o godz. 10.00 na Pławach pod altaną i procesję w kierunku Domu Ludowego.

Bardzo prosimy poszczególne grupy parafialne, szczególnie Róże Różańcowe oraz naszych górników i strażaków o pomoc w czasie oktawie Bożego Ciała. Więcej w gazetce.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na tradycyjną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 15 VI. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii.

Ks. bp Roman Pindel: Serdecznie zapraszam w niedzielę, 2 czerwca do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie na godzinę 10:30, abyśmy wspólnie rozpoczęli pielgrzymkę na wzgórze Kaplicówka. Szczególnie zapraszam wszystkich Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej wraz z rodzinami, poczty sztandarowe, asysty, zespoły w strojach miejskich i ludowych oraz całe rodziny.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na Księgę Fundacji. W sumie zostało złożone 15.240zł. Celem zbiórki jest zakup opału na zimę. Za wszystkie złożone ofiary jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci ks. Biskupa Janusza Zimniaka odbędą się w piątek 31 maja 2024 r. w Katedrze Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej:
godzina 10:00 – wprowadzenie do Katedry i czuwanie
godzina 12:00 – Msza Święta Pogrzebowa. Po Mszy Świętej przejście w kondukcie na Cmentarz Katedralny przy ulicy Grunwaldzkiej (1 kilometr) i złożenie do grobu zasłużonych kapłanów zgodnie z wolą Zmarłego

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.