Z kalendarza liturgicznego:

  • Poniedziałek 13 V – wspomnienie NMP z Fatimy.
  • Wtorek 14 V – święto Macieja Apostoła.
  • Czwartek 16 V – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.
  • Piątek 17 V – III piątek miesiąca. Modlimy się o Boże Miłosierdzie.
  • Niedziela 19 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej uczniów z klasy III. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych jeszcze raz serdecznie dziękujemy za piękny dar ołtarza jakim są nowe świece przy tabernakulum. Będą one zapalane zawsze gdy będziemy adorowali Najświętszy Sakrament. Rodzice dzieci komunijnych jako podziękowanie dla kapłanów ofiarowali welon Maryjny. Od poniedziałku rozpoczyna się Biały Tydzień w naszej parafii. Program w gazetce.

2. W sobotę 18 V odbędzie się pielgrzymka dziękczynna dzieci które rok temu przystąpiły pierwszy raz do Komunii Świętej. Dzieci wraz z rodzicami i ks. Arturem będą pielgrzymować do Sandomierza. Zbiórka o 6.45 i wyjazd o godz. 7.00. Życzymy Bożego błogosławieństwa na czas pielgrzymki i prosimy też o modlitwę w intencji naszej parafii. 

3. W sobotę 18 maja 2024r o godz. 19.30 w parafii św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu rozpocznie się dekanalne czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Szczegółowy program podany jest na plakatach.

4. W najbliższą niedzielę w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 12.00 będziemy obchodzić Rocznicę I Komunii Świętej uczniów klas IV-tych. Z tej racji serdecznie zapraszamy uczniów w piątek 17 V na godz. 18.45. Będzie wtedy próba liturgiczna przed tą uroczystością. O godz. 17.30 w tym dniu będzie tez możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

5. Salezjanie serdecznie zapraszają na uroczystość odpustową ku czci Maryi Wspomożycielki Wiernych oraz jubileusz 125 lat szkolnictwa salezjańskiego w Oświęcimiu i w Polsce w niedzielę 19 maja o godz. 13.00. Zapraszamy szczególnie Byłych Wychowanków Salezjańskich, uczniów i nauczycieli. Szczegóły na plakatach.

6. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Medjugorie. Zapisy w zakrystii.

7. Bardzo serdecznie dziękuję KGW Pławy za przygotowanie na plebani kolacji dla moich rodziców z okazji 70 rocznicy ich urodzin.

8. Spotkanie dla chorych: Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach- Poniedziałek (Święto NMP Matki Kościoła – Misyjny Dzień Chorych) 20.05.: 10.30 Okazja do spowiedzi, słowo ks. kustosza Andrzeja Zająca 11. 00 Msza Św. (przewodniczy: ks. bp Piotr Greger) Błogosławieństwo lourdzkie Poczęstunek.

9. W przedsionku kościoła informacje o rekrutacji do Seminarium.

10. Ze względu na Uroczystość I Komunii Świętej składka na Księgę Fundacji została przeniesiona na 19 V. Jej celem będzie zbiórka na zakup opału na zimę. Planujemy zakupienie 30 ton węgla. Chcemy wykorzystać moment spadku cen węgla. Serdecznie dziękujemy za wszystkie składane ofiary także drogą elektroniczną.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024