Rozpoczynamy dzisiaj XIII Tydzień Biblijny oraz V Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego motywem przewodnim są słowa:

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

  1. by rozumieć 1/3 ludzkości, czyli chrześcijan i Żydów,
  2. by rozumieć literaturę, jak „Na wieży Babel” Szymborskiej czy „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa,
  3. by rozumieć dzieła sztuki, jak „Powrót Syna Marnotrawnego” Rembrandta czy „Ofiarę Izaaka” Caravaggia,
  4. by rozumieć muzykę, chociażby „Pasję wg św. Mateusza” Bacha czy „Mesjasza” Haendla,
  5. by rozumieć język, gdy ktoś powie o zakazanym owocu czy nazwie cię faryzeuszem.

Dla nas wierzących są jeszcze inne odpowiedzi:

  1. żeby być wiernym Jezusowi, który mówi: „Pisma nie można odrzucić”
  2. żeby Jezusa poznać, bo „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim),
  3. żeby być wiernym Kościołowi, który zachęca „aby w każdym domu była Biblia … by można ją było czytać i posługiwać się nią w modlitwie” (Benedykt XVI, VD 85),
  4. żeby spotykać się z Bogiem, „albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (SWII, KO 21),
  5. żeby nie zmarnować życia, bo każdego kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, „można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25).

Dziękujemy, że 16 rodzin i osób zgodziło się wziąć udział w maratonie biblijnym i przeczytać w domu jeden z rozdziałów ewangelii według św. Marka. Wszystkich serdecznie zachęcamy, aby dziś otworzyć Pismo Święte i pomodlić się Słowem Bożym przez pobożne czytanie.

Rozdział 1.

Rodzina z Pław z ul. Pławianka

Rozdział 2.

Rodzina z Brzezinki z ul. Wiślanej

Rozdział 3.

Rodzina z Brzezinki z ul. Torowej

Rozdział 4.

Rodzina z Brzezinki z ul. Brzozowej

Rozdział 5.

Rodzina z Brzezinki z ul. Wiślanej

Rozdział 6.

Rodzina z Brzezinki z ul. Olchowej

Rozdział 7.

Rodzina z Babic z ul. Spacerowej

Rozdział 8.

Rodzina z Brzezinki z ul. Górniczej

Rozdział 9.

Rodzina z Brzezinki z ul. Zapłocie

Rozdział 10.

Rodzina z Brzezinki z ul. Brzozowej

Rozdział 11.

Rodzina z Brzezinki z ul. Gajowej

Rozdział 12.

Rodzina z Brzezinki z ul. Piwnicznej

Rozdział 13.

Rodzina z Brzezinki z ul. Szkolnej

Rozdział 14.

Rodzina z Brzezinki z ul. Seniora

Rozdział 15.

Rodzina z Brzezinki z ul. Zielonej

Rozdział 16.

Rodzina z Brzezinki z ul. Wierzbowej