Z kalendarza liturgicznego:

  • W poniedziałek, 16 V – święto św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
  • W piątek, 20 V po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • W sobotę, 21 V – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
  • W niedzielę, 22 V- modlimy się przez wstawiennictwo św. Rity, która jest patronką modlitwy w sprawach po ludzku beznadziejnych oraz o pokój i zgodę w rodzinie. Po Mszy Świętej o godz. 8.00 zapraszamy na krótkie nabożeństwo z błogosławieństwem róż.

W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii serdecznie modlimy się w intencji dzieci przeżywających I rocznicę przyjęcia Komunii Świętej.

Nabożeństwa majowe przed każdą Mszą Świętą wieczorną o godz. 17.30.

W środę po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, czyli wspólne czytanie Pisma Świętego.

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych świętuje dwa jubileusze: 70-lecie ustanowienia parafii oraz 25-lecie konsekracji i ustanowienia Sanktuarium. Zapraszam serdecznie, abyśmy we wtorek 24 maja wzięli udział w Czuwaniu. Msza Święta w Sanktuarium o godz. 18.00. Następnie procesja różańcowa z rozważaniami naszych Róż Różańcowych i poczęstunek.

Już teraz zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Pielgrzymka odbędzie się 18 czerwca w sobotę. Wyjazd autokarem o godz. 7.00 z parkingu przy kościele. Więcej informacji w gazetce.

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu organizuje wyjazd dla młodzieży na Pola Lednickie. Wyjazd w piątek (3 czerwca) o godz. 23.30. Powrót – godzinny poranne w niedzielę (5 czerwca). Więcej informacji w gazetce.

W dzisiejszą niedzielę 15 V trwa zbiórka na Księgę Fundacji. Ofiary można tradycyjnie składać do urny lub na konto Księgi Fundacji: 24 1240 1170 1111 0010 0215 6526. Nadal zbieramy na opał a także na częściową spłatę zadłużenia wynikającego z prowadzonych remontów. Wszyscy dostrzegamy, że sytuacja z zakupem opału stała się bardzo trudna. Z tego powodu zapraszam na spotkanie Radę Ekonomiczną: Adama Sowę, Jerzego Pająka i Krzysztofa Harmatę. Wciąż pomagamy uchodźcom z Ukrainy. W tym momencie mieszka u nas 16 osób. Czekamy na kolejne dofinansowanie ze strony państwa. Bardzo serdecznie dziękuję całej wspólnocie parafialnej za pomoc w utrzymaniu naszych gości, czy to w sposób bezpośredni, czy też przez większą w ostatnim czasie ofiarność w czasie składki niedzielnej. Warto podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnych kosztów utrzymania i wyżywienia nasza parafia nie zwiększa zadłużenia w związku z uchodźcami. Wręcz przeciwnie, powoli spłacamy zadłużenie wynikające z przeprowadzonych remontów.

EDYKT

Po zasięgnięciu opinii Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu zgody Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie (Prot. N. 3614-1/21 z 21 grudnia 2021), w myśl przepisów prawa kanonizacyjnego (instrukcja Sanctorum Mater nr 43), ogłaszam decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka.

Ksiądz Prałat Jan Marszałek urodził się w roku 1907 w Krzeczowie (Archidiecezja Krakowska). Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku. Jako wikariusz duszpasterzował kolejno: w Poroninie, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie, jako administrator pracował w Bachowicach. W 1953 roku został mianowany proboszczem Parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, skąd został w 1953 roku usunięty ze względu na interwencję ówczesnych władz. W latach 1953-1957 był administratorem w Białym Kościele k. Krakowa. W roku 1957 powrócił do Łodygowic, gdzie pozostał jako proboszcz do 1984 roku, a później jako emeryt aż do śmierci (16 maja 1989).

Już za życia Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka i po jego śmierci towarzyszyła mu opinia, że jego życie i gorliwość duszpasterska wykraczają daleko poza przeciętne standardy. Żył w głębokiej relacji z Bogiem, miał szczególny kult do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Żywił synowskie przywiązanie do Matki Najświętszej. Jego systematyczna, mądra praca duszpasterska połączona z osobistym świadectwem zaowocowała rozwojem życia religijnego wiernych i wzrostem liczby powołań kapłańskich i zakonnych w parafii. W tym czasie z parafii łodygowickiej wyszło ponad trzydziestu kapłanów, a także kilka sióstr i braci zakonnych.

Kapłaństwo Księdza Jana Marszałka było przeniknięte duchem miłosierdzia wobec potrzebujących. Ofiarnie wspierał wymagających pomocy – zarówno w potrzebach duchowych, jak i materialnych.

Żywa pamięć i cześć wobec Księdza Jana Marszałka, jego osobiste przymioty i styl, w jakim realizował posługę kapłańską, pozwalają sądzić, że Sługa Boży już teraz inspiruje wiernych świeckich i duchownych do życia w głębszej relacji z Bogiem i miłości bliźniego. Wyznaczony przez niego ideał kapłańskiego życia może być pomocą dla osób rozeznających życiową drogę i stanowić motywację dla prezbiterów, którzy widząc przykład pięknie realizowanego kapłaństwa zapragną odnowić swą decyzję i pogłębić kapłańskie życie. Wierzę też, że w tym wszystkim towarzyszy nam wstawiennictwo Sługi Bożego, który oręduje za nami u Boga.

Niniejszym Edyktem zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące Sługi Bożego Księdza Jana Marszałka – zarówno pozytywne, jak i negatywne – aby zechcieli przekazać je do Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej do dnia 25 czerwca 2022.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

Bielsko-Biała, dnia 22 kwietnia 2022 r.
L. dz. 1221/2018-10