Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Kochani parafianie
i wszyscy modlący się z nami w naszym kościele.

W imieniu kapłanów pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Zmartwychwstały Chrystus „Pan mój i nadzieja” obdarzy wasze serca i rodziny Swoim błogosławieństwem, miłością, pokojem i łaską zdrowia, którego tak wszyscy pragniemy. Życzymy Wam Nadziei Zmartwychwstania razem z Chrystusem, ale także Nadziei na każdy kolejny dzień waszego życia.

Niech nasze serca wypełni Nadzieja, że razem
z Chrystusem przetrwamy ten trudny czas. Z sercem i umysłem wypełnionym Nadzieją zbliżmy się do Miłosiernego Boga błagając także o to, abyśmy mogli żyć normalnie. Już zrozumieliśmy, że musimy zwolnić tempo życia, zrozumieliśmy, że chwile spędzone z najbliższymi są bezcenne, zrozumieliśmy jak cenny jest oddech świeżym powietrzem i jak cenny jest otaczający nas świat przyrody, zrozumieliśmy jak cenny jest dar wolności także tej religijnej i wspólnej modlitwy.

Moi kochani życzymy Wam szczęśliwych dni przeżywanych razem
z Chrystusem Zmartwychwstałym i w gronie najbliższych.

Pamiętamy w modlitwie o chorych i przebywających za granicą.
Dziękujemy za wszystkie życzenia i przejawy waszej życzliwości.

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał.

Alleluja!!!

Ks. Sławomir i ks. Artur