Pod koniec listopada firma pana Jarosława Rembiesy sfinalizowała wszytkie prace związane z wymianą starego pieca i zamontowaniem nowego V klasy spełniającego wymagania ekologiczne. Całkowity koszt robót to 42 364 zł, w tym koszt pracy 7500zł.