Kalendarz liturgiczny

  • w środę – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim delegacjom i  KGW Brzezinka, KGW Pławy, pocztom sztandarowym za przygotowanie i godne pożegnanie ks. Proboszcza seniora Józefa. Po 32 latach ofiarnej służby został pięknie pożegnany przez naszą parafię. Warto zaznaczyć, że w Gościu Niedzielnym osobie księdza proboszcza seniora Józefa i naszej parafii została poświęcona cała strona. Zachęcamy do lektury tego artykułu.

2. Dziękujemy także za powitanie nowego proboszcza – administratora ks. Sławomira Szczotkę. 

3. W najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 8.00 spotkanie Róż Różańcowych.

4. Od jutra wracamy do tradycyjnego porządku Mszy świętych w tygodniu o godz. 7.00 i 18.30 a w niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.30

5. Bardzo dziękujemy Radzie Sołeckiej, KGW Pławy i mieszkańcom Pław za przygotowanie tegorocznych Dożynek. Dziękując za tegoroczne zbiory modlimy się o błogosławieństwo dla każdej pracy rolnika.

6. W środę odbyło się spotkanie i powołanie na wniosek ks. Proboszcza nowej Rady Ekonomicznej w składzie: pan Adam Sowa, pan Jerzy Pająk i pan Krzysztof Harmata.  Serdecznie dziękujemy za podjęcie się tego zadania i życzymy Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego w trosce o naszą wspólnotę parafialną także w wymiarze materialnym.

7. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej odbędzie się w czwartek po Mszy wieczornej, czyli ok 19.00 w kościele.

8. Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w intencji dzieci, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły odbędzie się w piątek 4 września o godz. 18.30.

9. W najbliższy piątek przypada także pierwszy piątek miesiąca, spowiedź święta od 17.30.  Z posługą sakramentalna udamy się do chorych od godz. 9.00, chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. Na zakończenie Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

10. Ks. Proboszcz Sławomir z całego serca dziękuje za pomoc w remoncie mieszkania a szczególnie panu Adamowi Sowie, który świetnie koordynuje wszystkie prace i wielu innym osobom wymienionym w DZIEŃ PANSKI. Ks. Proboszcz serdecznie prosi o pomoc chętne osoby do pomocy. Nawet jeden dzień czy popołudnie bardzo się liczą, bo pracy jest mnóstwo. Proszę o kontakt z ks. Proboszczem (tel. 660840175) lub panem Adamem Sową ( tel. 604422706)

11. Nowa Rada Duszpasterska zostanie powołana w późniejszym czasie. Zachęcamy do przedstawienia kandydatów wraz krótkim uzasadnieniem. Można jednocześnie być w Radzie Ekonomicznej i Duszpasterskiej. Więcej informacji w informatorze DZIEŃ PAŃSKI