Z kalendarza liturgicznego:

 • Poniedziałek 18 X – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 • wtorek, 19 X – Dzień św. Józefa
 • środa, 20 X – wspomnienie św. Jana Kantego
 • piątek, 22 X – wspomnienie św. Jana Pawła II
 • sobota, 13 X – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego
 1. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy codziennie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.00.
 2. Zwracamy się z pytaniem dotyczącym Mszy Świętej niedzielnej o godz. 16.30. Mamy zamiar po zasięgnięciu opinii Rady Duszpasterskiej oraz zainteresowanych osób przenieść ją na godz. 18.00, począwszy od 1 stycznia 2022 roku.
 3. W zakrystii oraz kancelarii parafialnej przyjmujemy wypominki roczne (odczytywane w każdą niedzielę o godz. 7.45 lub o godz. 9.45) i jednorazowe (odczytywane od 2 do 7 listopada przed Mszą Świętą wieczorną w czasie nabożeństwa za zmarłych). W wypominkach rocznych prosimy zaznaczyć przed którą Mszą Świętą mają być odczytywane (7.45 oraz 9.45). Prosimy, aby imiona i nazwiska zmarłych zapisywać czytelnie i w mianowniku. 
 4. W piątek zapraszamy na różaniec o 17.30, Mszę Świętą i  spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII, a także spotkanie członków Akcji Katolickiej
 5. W przyszłą niedzielę kazania w naszej parafii wygłosi ks. wicedziekan Edward Mazgaj proboszcz parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Oświęcimiu. Po Mszach świętych będzie zbierana ofiara na ogrodzenie starego cmentarza.   
 6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane dzisiaj na Księgę Fundacji. Ofiary można tradycyjnie składać do urny lub bezpośrednio na konto Księgi Fundacji: 24 1240 1170 1111 0010 0215 6526. Naszym najbliższym celem jest całkowita spłata zadłużenia wynoszącego 10.000zł. Natomiast mniejsze prace remontowe są prowadzone z bieżącej kasy parafialnej. W czwartek rozpoczął się remont budynku gospodarczego.