W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela, aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

 • Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 • Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 • Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 • W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;

Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 50 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.

 • Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.

Uroczystość Wszystkich Świętych:

 • Prosimy, aby wierni odwiedzali cmentarze w dni poprzedzające i po uroczystości,
 • Prosimy o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach
 • Prosimy o nie organizowanie spotkań rodzinnych.
 • W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.
 • Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.