O. Władysław odszedł do Pana w wieku 88 lat, w 69. roku życia zakonnego oraz 61. roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę, 1 września 2021 r.
w kościele parafialnym w Horyńcu-Zdroju:
12.30 – modlitwa różańcowa,
13.00 – Msza Święta pogrzebowa.


O. Władysław Niemiec urodził się 17 września 1933 r. w Swoszowej w powiecie tarnowskim jako syn Marcina i Zofii z d. Przybyła. Gdy miał 2 lata wraz z rodzicami wyjechał na Wołyń i tam przebywał do zakończenia II wojny światowej. W 1945 r. jego rodzina osiadła w Racławicach Śląskich na Opolszczyźnie, gdzie Władysław kontynuował naukę w szkole podstawowej. Następnie podjął edukację w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Nysie. Po jego ukończeniu w 1952 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Franciszkanów. „Gorąco kocham Niepokalaną i dlatego też pragnę poświęcić się Jej całkowicie i szerzyć później Jej cześć, gdzie się nadarzy ku temu okazja” – pisał w swoim podaniu młody Władysław.
27 sierpnia 1952 r. rozpoczął nowicjat w Jaśle pod kierunkiem o. Fulgencjusza Bąka. Rok później, 28 sierpnia 1953 r. w Jaśle złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzne odbył w Gnieźnie (1955-1957), a teologiczne – w Krakowie (1957-1962). Podczas pobytu w seminarium dał się poznać jako zakonnik „pilny w praktykach pobożnych”, który „często modli się prywatnie w kaplicy”. W Krakowie 8 grudnia 1958 r. złożył na ręce o. Ireneusza Żółnierczyka śluby wieczyste, a 15 czerwca 1961 r. przyjął z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego święcenia prezbiteratu. W Zakonie otrzymał imię Włodzisław, jednak po Soborze Watykańskim II za zgodą przełożonych powrócił do używania imienia chrzcielnego – Władysław.
Po przyjęciu święceń o. Władysław jeszcze przez rok kontynuował formację w Studium Teologicznym w Krakowie. Następnie podejmował obowiązki duszpasterskie kolejno w Głogówku (1962-1965), Krakowie (1965-1966), Wleniu (1966-1967), Pewli Ślemieńskiej (1967-1968), Horyńcu Zdroju (1968-1970), Lwówku Śląskim (1970-1972), Wrocławiu (1972-1974), ponownie w Głogówku (1974-1975) i w Legnicy (1975-1976).
We wszystkich tych miejscach dał się poznać jako dobry katecheta, kaznodzieja i rekolekcjonista. W 1976 r. na własną prośbę przez kilka miesięcy przebywał w klasztorze kamedułów na krakowskich Bielanach. Następnie został przez władze naszej prowincji skierowany do pracy w Szklarskiej Porębie (1976-1977) a potem w Radomsku (1977-1978). Kolejne 4 lata na mocy dekretu eksklaustracyjnego pracował duszpastersko w diecezji lubaczowskiej, posługując kolejno w Narolu (1978-1980), Cieszanowie (1980-1981) i Niemstowie (1981-1982).
Po powrocie do prowincji został skierowany do Wrocławia, gdzie przez 4 lata (1982-1987) był kapelanem kliniki onkologicznej. Kolejne 2 lata (1987-1989) posługiwał jako penitencjarz w Oświęcimiu-Brzezince. W latach 1989-1991 ponownie przebywał w klasztorze w Radomsku. Stamtąd został skierowany do Chęcin, a w 1992 r. powrócił do Wrocławia, gdzie przez kolejne 4 lata posługiwał w klinice onkologicznej. W 1996 r. został kapelanem Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej, a po roku ponownie znalazł się w Głogówku, gdzie powierzono mu obowiązek spowiednika prenowicjuszy (1997-1998). Następnie pracował duszpastersko w Jaśle (1998-1999 i 2002-2003), Pieńsku (1999-2000), Kalwarii Pacławskiej (2000-2001), Rychwałdzie (2001-2002 i 2003-2004) i Horyńcu Zdroju (2004-2006). W 2006 r. kolejny raz został skierowany do klasztoru w Radomsku, gdzie przebywał przez 6 lat, do 2012 r. Następne 4 lata pracował w Dąbrowie Górniczej.
W 2016 r. o. Władysław po raz trzeci trafił do Horyńca Zdroju, gdzie spędził ostatni etap swojego ziemskiego życia, naznaczony krzyżem choroby. Tutaj również 11 lipca 2021 r. świętował diamentowy jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Miesiąc później stan jego zdrowia znacznie się pogorszył.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ DAĆ MU, PANIE!

Źródło: https://www.franciszkanie.pl