Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom naszej parafii składamy najserdeczniejsze życzenia.

W tym roku obok życzeń Bożego błogosławieństwa i zdrowia pragniemy życzyć niezwykle cennego daru jakim jest Pokój. Prorok Izajasz zapowiadając narodzenie Mesjasza nazywa go „Sar Szalom” czyli Książę Pokoju. Życzymy więc wszystkim naszym kochanym parafianom i gościom, którzy się razem z nami modlą obfitości Bożego Pokoju. Życzmy najpierw Pokoju w Waszych sercach. Niech miłosierna Miłość Boga, który przychodzi z darem przebaczenia i pojednania przyniesie prawdziwy Pokój w Waszym Sercu. Życzymy Pokoju w Waszych Rodzinach. Niech Miłość, Pokój, Zgoda, Przebaczenie i wzajemna Cierpliwość kształtują Wasze Rodziny. Niech staną się Oazami Pokoju w tym jakże niespokojnym świecie. Życzymy Pokoju i Nadziei tym wszystkim, którzy opłakują śmierć najbliższych. Niech Chrystus Książę Pokoju przyniesie Nadzieję życia wiecznego, pocieszenie i ukojenie. Życzymy Bożego Pokoju, tym wszystkim którzy są załamani z powodu cierpienia najbliższych.  Niech Książę Pokoju wypełni Wasze Serca Zaufaniem, które może uzdrowić każdą ranę. Życzymy Bożego Pokoju szczególnie ludziom młodym, zabieganym i zajętym tak wieloma sprawami i zadaniami. Niech Boży Pokój da Wam chwilę wytchnienia i odpoczynku w którym można na nowo dostrzec wokół siebie Boga, ale także drugiego człowieka. Życzymy Bożego Pokoju wszystkim chorym, cierpiącym i samotnym. W dniu w którym tracicie Nadzieję niech Boża obecność pełna Pokoju przeniknie Wasze serca i przekona Was, że nigdy nie jesteście osamotnieni. Wszystkim życzymy Bożego Pokoju.

Duszpasterze