Poranne górnicze pobudki, życzenia szczęśliwej pracy i przede wszystkim modlitwa. 4 grudnia w wielu kościołach trwały uroczystości barbórkowe. Tradycyjnie ich centralnym punktem była Msza św. Z okazji wspomnienia św. Barbary podczas Mszy św. ksiądz Artur przypomniał pracownikom kopalń, że mają wspaniałą patronkę, która w swym życiu kierowała się bożą mądrością. – Zawierzyła Chrystusowej prawdzie, Chrystusowej drodze. Dała temu świadectwo. Więc i my dzisiaj prośmy o pomoc na taką drogę życia, na odwagę świadectwa, życia doczesnego, ale ukierunkowanego też na drogę życia wiecznego. Wszyscy górnicy służby czynnej, emeryci oraz ich rodziny zgromadzili się w kościele parafialnym w Brzezince, aby podziękować swojej patronce za opiekę przez ostatni rok. Licznie przybyli do kościoła górnicy w strojach galowych i z pocztem sztandarowym modlili się dziękując za opiekę oraz prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siebie i swoich rodzin na kolejny rok.