Godziny urzędowania:

piątek 19.00 – 20.00

sobota 8.00 – 9.00

tel. dyżurny 797 377 549

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakrament Chrztu Świętego:

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy tradycyjnie w II niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej.

Przynajmniej 10 dni przed datą Chrztu Świętego należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Zgłaszając dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

a. akt urodzenia dziecka z USC

b. informacje dotyczące rodziców dziecka: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,  data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego.

c. informacje dotyczące rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania. Rodzic chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowanym. Chrzestny zamieszkały poza naszą parafią (powyżej 3 miesięcy) ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie od księdza proboszcza własnej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

d. Nauka przed chrzcielna jest ustalana indywidualnie z rodzicami dziecka.

RODZICEM CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ OSOBA, ŻYJĄCA W NIESAKRAMENTALNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB ŻYJĄCA W ZWIĄZKU PARTNERSKIM.

Sakrament małżeństwa: 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą:

  1. metryki chrztu (do ślubu) wraz z adnotacją o bierzmowaniu
  2. dowody osobiste
  3. świadectwa religii z ostatniej klasy
  4. pozostałe dokumenty narzeczeni dostarczą po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego

Osoby mieszkające (pracujące) poza granicą Polski mają obowiązek spisania protokołu w parafii (misji) miejsca pobytu.

Posługa sakramentalna dla chorych:

Do chorych udajemy się w I piątek miesiąca, od godziny 9:00, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.

W nagłym zagrożeniu życia należy przyjechać po księdza na plebanię.


SAKRAMENTALIA

Pogrzeb chrześcijański:

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Należy przedłożyć:

a. akt zgonu z USC

b. zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych

UWAGA : Zgodnie z przepisami liturgicznymi pogrzebów nie odprawia się w niedziele i święta !!!

Roczki urodzin i chrztu:

Błogosławieństwa dziecka z okazji rocznicy sakramentu chrztu świętego i urodzin dokonujemy po każdej Mszy świętej. Dziecko należy zgłosić u księdza na 10 dni przed uroczystym błogosławieństwem.