SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakrament chrztu:

Sakramentu chrztu udziela się w II niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na mszy św. o godz. 10:00.

Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Zgłaszając dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

a. akt urodzenia dziecka z USC

b. informacje dotyczące rodziców dziecka: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,  data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego.

c. informacje dotyczące rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania. Rodzic chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowanym. Chrzestny zamieszkały poza naszą parafią ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie od księdza proboszcza własnej parafii, że jest praktykującym katolikiem.

d. Nauka przedchrzcielna odbywa się w poniedziałek poprzedzający niedzielę chrztu świętego o godzinie 19.00 na plebani.

RODZICEM CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ OSOBA, ŻYJĄCA W NIESAKRAMENTALNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB ŻYJĄCA W ZWIĄZKU PARTNERSKIM.

Sakrament małżeństwa: 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą:

  1. metryki chrztu (do ślubu) wraz z adnotacją o bierzmowaniu
  2. dowody osobiste
  3. świadectwa religii z ostatniej klasy
  4. pozostałe dokumenty narzeczeni dostarczą po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego

Osoby mieszkające (pracujące) poza granicą Polski mają obowiązek spisania protokołu w parafii (misji) miejsca pobytu.

Posługa sakramentalna dla chorych:

Do chorych udajemy się w I piątek miesiąca, w godzinie 9:00 lub o 15.00 na zmianę w kolejnych miesiącach, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.

W nagłym zagrożeniu życia należy przyjechać po księdza na plebanię.


SAKRAMENTALIA

Pogrzeb chrześcijański:

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Należy przedłożyć:

a. akt zgonu z USC

b. zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych

UWAGA : Zgodnie z przepisami liturgicznymi pogrzebów nie odprawia się w niedziele i święta !!!

Roczki urodzin i chrztu:

Odbywają się w III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 16:30. Dziecko należy zgłosić u księdza na 10 dni przed uroczystym błogosławieństwem.