Razem z Wami stajemy z zachwytem i wdzięcznością wobec bezgranicznej miłości Boga
i adorujemy „Słowo, które Ciałem się stało”. Narodziny Chrystusa, których pamiątkę świętujemy, są dla nas źródłem radości i nadziei. W najgłębszej swej istocie mówią, że Ten, który przychodzi, jest Bogiem z nami. Betlejem jest znakiem Jego bliskości, czułości
i miłosierdzia. Tylko Bóg mógł się tak uniżyć i tak ofiarować, a zarazem tak pociągać, zachwycać i obdarowywać tym, czego najbardziej potrzebujemy. W ten radosny czas spełnia się to, o czym pisał papież Franciszek: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji” 

W atmosferze dziękczynienia za Boże Narodzenie pragniemy złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

ks. Józef Święcicki – proboszcz
ks. Artur Micorek – wikariusz
Rada Parafialna