W piękny, wielkosobotni wieczór zgromadziliśmy przed naszą świątynią, aby uroczyście dokonać poświecenia ognia i w ten sposób rozpocząć radosny obchód Zmartwychwstania Chrystusa. Wraz z całą Wspólnotą, słuchaliśmy słów Pisma Świętego, jak Pan Bóg prowadził naród wybrany, ażeby mogło dokonać się nasze Odkupienie. Uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej, nazywaną „Matką” wszystkich celebracji w ciągu roku zakończyliśmy radosną procesją rezurekcyjną wokół kościoła, aby całemu światu obwieścić, że Jezus Żyje. Alleluja.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dzisiejszego świętowania. Serdecznie dziękujemy druhom – strażakom, tym starszym jak i młodszym, którzy cały dzień pełnili warte przy Grobie Jezusa oraz dbali o nasze bezpieczeństwo podczas liturgii paschalnej.