Nasi Kochani Parafianie

Zmartwychwstały Chrystus wypowiada do przerażonych Apostołów słowa pełne miłości: „Pokój Wam”. Nawiązuje do hebrajskiego słowa shalom, które oznacza zarówno pokój, szczęście ale również Boże błogosławieństwo. W tych dniach wojny za naszą wschodnią granicą, lęku i gniewu z powodu okrucieństwa i przemocy, niepokoju o naszą wspólną przyszłość chcemy jako kapłani powiedzieć wam za Chrystusem: „Pokój Wam”. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni wasze serca i wasze domy i rodziny tym Bożym Pokojem. Wszystkim parafianom i gościom, wszystkim chorym i cierpiącym samotnie w domach, wszystkim życzymy pokoju i Bożego błogosławieństwa i zdrowia.

Wasi Duszpasterze