Serdeczne podziękowania składamy panu prezesowi Łukaszowi Dziędzielowi oraz całej Fabryce Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. za ofiarowanie dla naszej wspólnoty parafialnej urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni.