8 marca 1964 roku grupa osób zaproponowała, aby w Brzezince powstało Koło Gospodyń Wiejskich. I tak się stało. W tym roku Panie obchodzą diamentowy jubileusz. Nasza Wspólnota parafialna, to nie tylko grupy modlitewne ale także stowarzyszenia i koła, które realizują swoje codzienne powołanie. Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Każdy zdaje sobie sprawę z tego jak wielkim skarbem jest nasza kultura i tradycja zakorzeniona w chrześcijańskich wartościach, a właśnie Koła Gospodyń Wiejskich są pewnego rodzaju depozytariuszami tej spuścizny naszych ojców, o czym wspominali zaproszeni goście. Gratulując pięknego jubileuszu dołączamy do życzeń i winszujemy kolejnych pięknych rocznic.