Ze względu na zagrożenie epidemią, piesza pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik, która miała wyruszyć po raz dziewiąty pod koniec kwietnia, ponownie zamieni się w wędrówkę wirtualną. W zaplanowane dni wędrówki – od 30 kwietnia do 3 maja – zamiast pokonywania kolejnych odcinków stukilometrowej drogi pielgrzymi łączyć się będą w modlitwie w sieci lub na falach radiowych.

Główny przewodnik pielgrzymki do Łagiewnik ks. Tomasz Sroka z żalem przyznał, że podobnie jak w ubiegłym roku wędrówka do Łagiewnik będzie miała formę duchową. „Budowanie wspólnoty modlitwy i duchowego pielgrzymowania umożliwią transmisje modlitewnych spotkań i wygłaszanych przez kapłanów konferencji” – zapowiedział kapłan.