„Mówiąc o śmierci Jezusa, zawsze trzeba mieć na uwadze ofiarniczy charakter tego wydarzenia. Wydarzenie Golgoty nie było nieszczęsnym skutkiem rzymskiej egzekucji, ale ofiarą miłości. Życie Jezusa zostało nie tyle zabrane, ile oddane”