W Wielki Czwartek tradycyjnie sprawowaliśmy w naszej świątyni Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej.  Przed ołtarzem mogliśmy zobaczyć wymowna dekoracje przedstawiająca Ostatnia Wieczerzę oraz elementy przypominające obmycie nóg Apostołom przez samego Jezusa. W czasie śpiewu: Chwała na wysokości Bogu rozległ się potężny głos wszystkich dzwonów i gongu i sygnaturki, by następnie zamilknąć aż do Wigilii Paschalnej. W czasie kazania ks. prof. Damian Wąsek wskazał na trzy opisy ustanowienia sakramentów eucharystii oraz kapłaństwa w ewangeliach według św. Mateusza, św. Łukasza i św. Marka. Podkreślił, że chociaż św. Jan nie przypomina słów Jezusa wypowiedzianych nad chlebem i winem to jednak ukazuje ostateczny sens wszystkiego jakim jest Miłość. Chrystus obmywający nogi Apostołom ukazuje miłość otwartą na drugiego człowieka. Podkreślił, że udział w kapłaństwie Chrystusa nie czyni automatycznie człowieka lepszym. Kapłan tak samo zmaga się z doświadczeniem grzechu i słabości.

Po zakończonej Mszy Świętej ks. proboszcz podziękował wszystkim za wspólna modlitwę, szczególnie asyście ministrantów i lektorów a nastepnie razem z ks. Arturem i ks. Damianem przenieśli Najświętszy Sakrament do Ciemnicy i rozpoczął się czas adoracji.