W III Niedzielę Adwentu – Niedzielę Gaudete z wielką radością ks. Proboszcz pobłogosławił i włączył do grona ministrantów naszej parafii dwóch kolejnych chłopców. Przez szereg tygodni pod kierunkiem ks. Artura przygotowywali się do tego wydarzenia. Podczas uroczystości złożyli przyrzeczenia wiernej i systematycznej służby przy ołtarzu Pana Jezusa. Życzymy im, jak i pozostałym ministrantom i lektorom naszej Wspólnoty parafialnej wiele radości, satysfakcji oraz dumy ze służby Chrystusowi w Jego Kościele.