W Wielki Czwartek, Kościół kieruje nasze oczy na szczególną Eucharystię. Bowiem Msza Święta, na którą wieczorem wszyscy przybyliśmy, jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus z Apostołami spożył w przeddzień swojej śmierci. Pomimo swej szczególnie wzniosłej i uroczystej formy, w zasadniczej strukturze nie różni się Ona od innych celebracji mszalnych. Jednakże każda Eucharystia, ma korzenie i bierze swój początek w tej właśnie Uczcie, a uzupełniona poprzez Krzyżową Ofiarę Wielkiego Piątku, realnie uobecnia się każdego dnia, na wszystkich ołtarzach. W wielkoczwartkowy wieczór nasza uwaga kieruje się przede wszystkim ku dwóm wielkim darom, jakie Jezus, w ogromie swej Miłości, pozostawił Człowiekowi na ziemi: ku sakramentom Eucharystii i Kapłaństwa.