W sobotę 18 września Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej naszej diecezji udały się w pielgrzymce do Rychwałdu, aby zawierzyć siebie, swoich najbliższych oraz swoje „małe Ojczyzny” pod opiekę Pani Ziemi Żywieckiej. Wśród pielgrzymów nie zabrakło naszych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince oraz z Koła Gospodyń Wiejskich w Pławach. Wspólne spotkanie rozpoczęliśmy od Różańca Świętego, który prowadziły Panie z Brzezinki. Eucharystii przewodniczył ks. prof. Tadeusz Borutka z UPJPII w Krakowie. Całość spotkanie zakończył piękny koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Gospodyń z różnych stron naszej diecezji.

Streszczeniem wszystkich intencji, które przynieśliśmy przed tron Madonny z Dzieciątkiem, niech będą słowach poetki ludowej z Kobiernic, Pani Zofii Dwornik:
Módlmy się za Papieża Franciszka promieniującego miłością. Niech Jego posługa w Watykanie napełnia Go radością. Niechże jak najdłużej Kościołowi przewodzi, A dobry Ojciec z nieba dni Jego osłodzi.
Módlmy się za biskupa Romana oraz całe duchowieństwo, Niech ich ceni i szanuje nasze społeczeństwo, Niech sieją słowa wiary między nami, Abyśmy byli Kościoła wiernymi owcami.
Módlmy się za rządzących, by byli siewcami zgody między narodami, Niech nigdzie nie orze się ziemi kulami, Niech pokój i zgoda w świecie zapanuje, Niech człowiek człowieka kocha nie morduje.
Módlmy się za rolników, którzy nie licząc zysków pola uprawiają, Gdyż ziemię rodzinną jak matkę kochają, By z pracy na roli zadowolenie mieli I w każdym kłosie zboża cud Stwórcy widzieli.
Módlmy się za działaczy Kółek Rolniczych, wiejskie gospodynie, Niech każdy ofiarną pracą dla swych bliskich żyje, By Koła Gospodyń sercem każdej wsi były, Życzliwością mieszkańców i dobrym zdrowiem się cieszyły.
Módlmy się do Matki Bożej Rychwałdzkiej, Patronki Żywieckiej Ziemi Niech prosi Boga za nami, za dziećmi swoimi. By nas burze, pioruny, grady omijały, I inne kataklizmy też nie dotykały.
Módlmy się za tych, co z Bogiem spoczęli, Po ciężkim trudzie, znoju już żniwa skończyli. Niech w naszych sercach swoje miejsca maja. Niech sobie spokojnie w Panu spoczywają.