W piątek 15 marca wieczorem wyruszyliśmy z naszego kościoła, aby modlić się nabożeństwem Drogi Krzyżowej. W tym roku, tegoroczne nabożeństwo w plenerze poprowadził Ksiądz Proboszcz, a rozważania przeczytała młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Jak zaznaczył na zakończenie Ksiądz Sławomir, było to także publiczne wyznanie wiary, do którego zobowiązuje nas Wszystkich przyjęty sakrament dojrzałości.

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do Pań i Panów Strażaków z OSP w Brzezince, za gotowość współpracy i za zabezpieczenie całej trasy.