Szczęśliwie zakończył się remont dachu a raczej okuć kominów i daszków nad plebanią. Ostatnie ulewne deszcze sprawdziły solidność przeprowadzonych remontów. Dziękujemy wykonawcom za ich ciężką pracę. Zdjęcia wykonane przez pracowników remontujących dach.

Po 10 lipca powinny ruszyć prace związane z wymianą rynien, jeśli tylko Bóg pozwoli i pogoda. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Księgę Fundacji bo bez was nie moglibyśmy pokryć kosztów związanych z pracą przy okuciach kominów i daszków oraz prac związanych z wymianą rynien.