Wraz z początkiem Nowego Roku udało się ukończyć remont kancelarii parafialnej. Została zmieniona podłoga, wyremontowano ściany, na ścianie głównej ułożony ozdobny kamień. W nowej kancelarii miejsce znalazły także nowe meble, które zostały przystosowane do przechowywania dokumentów zgodnie z wymogami RODO.

Dziękujemy Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom, bez których niemożliwe byłoby wykonanie remontu. Dziękujemy Panu Adamowi Gachowi za jakiego pracę. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Adama Sowy oraz Pana Jerzego Pająka i Pana Krzysztofa Rysia, którzy z ogromnym poświeceniem pracowali przy remoncie.