Od początku roku myślą przewodnią Scholki było stulecie urodzin Jana Pawła II.  Dla dziewczynek miał to być czas pełen przygotowań i prób do koncertu, stawiającego przed nami masę wyzwań. Mimo to, że nie udało  się tego dokonać,  nic nie stanęło nam na przeszkodzie, aby w symboliczny sposób upamiętnić ten dzień. Święty Jan Paweł II do takiego dzieła zainspirował nas wypowiedzianymi w 1983 roku słowami  „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Stworzone przez nas zdjęcia wyzwalają w nas radość, zachęcają do modlitwy oraz przypominają, że za niedługo spotkamy się wszyscy razem w rzeczywistości. Przy tej okazji warto  przypomnieć sobie historię niezwykłego człowieka, który w każdym z nas pozostawił nadzieję i udowodnił, że „każdy święty chodzi uśmiechnięty”.