We wspomnienie św. Barbary wraz z bracią górniczą naszej parafii zebraliśmy się w świątyni, aby celebrować uroczystą Mszę świętą ku Jej czci. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Proboszcz. W swoim słowie zwrócił uwagę na pragnienie szukania wiedzy w życiu św. Barbary, co łączy ją ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, której kult jest tak żywy w naszej parafii. Zachęcił górników, aby w tych niepewnych czasach, to oni byli niejako strażnikami wartości chrześcijańskich w naszych rodzinach. Na koniec podziękował za ich troskę i staranie o kościół parafialny, tak czyli to nasi rodzice i dziadkowie. Wszystkim górnikom składamy najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego święta: Bożego błogosławieństwa i opieki świętej Barbary. Szczęść Boże!!!