We środę 5 czerwca grupa 14 uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Szafarzem sakramentu był ksiądz Marek Studenski, wikariusz generalny naszej diecezji. W kazaniu, które wygłosił zwrócił młodzieży uwagę, że w życiu należy kierować się dobrym wartościami oraz szukać właściwych wzorców, które będziemy naśladować w codzienności. Jako przykład wskazał nam postać św. Jana Pawła II oraz położnej Stanisławy Leszczyńskiej, która jest kandydatką na ołtarze. Zwrócił uwagę, że oboje w swoim życiu i tym co robili, dali się prowadzić Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom, dzięki czemu potrafili robić naprawdę wielkie rzeczy.

Z całego serca gratulujemy młodzieży, tego odważnego kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej. Jednocześnie słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości. Rodzicom młodzieży dziękujemy za dar ołtarza, którym są nowe świece ołtarzowe.