Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego co 5-6 lat w każdej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna. W naszej parafii tę uroczystość przeżywaliśmy w niedzielę 5 grudnia 2021r., a przewodniczył jej Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Biskup Roman Pindel. Samo spotkanie z Księdzem Biskupem poprzedzone było spotkaniami z księżmi pracującymi w kurii diecezjalnej.

Wizytacja rozpoczęła się od przywitania ks. Biskupa przez księdza Proboszcza w drzwiach naszej świątyni, następnie przedstawiciele parafii skierowali słowa powitania i poprosili o modlitwę w intencji wszystkich mieszkańców. Na zakończenie Mszy świętej o godz. 10.00 Ksiądz Biskup przewodniczył modlitwie za zmarłych i udzielił wszystkim zgormadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Zwieńczeniem duszpasterskich odwiedzin Księdza Biskupa była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże. Nawiązał w nim o słów Ojca Świętego Franciszka, aby każda rodzina pamiętała o trzech prostych słowach: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ i PRZEPRASZAM – to słowa, które mogą uratować niejedną rodzinę – zaznaczył hierarcha. Odwołując się do Piotra naszych czasów, poprosił, abyśmy się nawzajem błogosławili, co uczyniliśmy już podczas Mszy Świętej.

Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie brali udział w wszystkich spotkaniach z kapłanami. Dziękujemy szczególnie za niedzielną obecność: Pocztom sztandarowym: Górników i Strażaków, Radzie Parafialnej, Kołom Gospodyń Wiejskich z Brzezinki i z Pław, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Scholii dziecięco-młodzieżowej, rodzinom: Państwu Katarzynie, Sławomirowi i Wiktorowi Maciesza, Państwu Agnieszce, Mariuszowi, Martynie i Karolowi Siutka oraz Państwu Danucie i Andrzejowi Ryszka oraz wszystkim Parafianom za modlitwę i obecność.

Dziękujemy – Bóg Zapłać – Szczęść Boże!!!
ks. Proboszcz Sławomir
ks. Wikariusz Artur

Wprowadzenie Księdza Biskupa

Przywitanie Księdza Biskupa przez Rodzinę w naszej Wspólnocie oraz sprawozdanie z działalności parafii przez ks. Proboszcza

Modlitwa za zmarłych

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla

Wizytacja w kancelarii parafialnej