Od poniedziałku 20 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m kw. powierzchni kościoła.

W wypadku naszej świątyni pozwala to na obecność 20 osób.

Wśród nich są nadal osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednakże prosimy, aby te osoby przychodziły do kościoła minimum 10 minut wcześniej. Należy pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m a także zakrywaniu ust i nosa w czasie liturgii. Do liczby obecnych w kościele nie wlicza się kapłanów.

Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii nie odbędą się w zaplanowanym terminie. Nowy planowany termin to 20 września 2020r.