Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

  • Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
  • Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
  • Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
  • W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;
  • Do odwołania zostają zawieszone spotkania grup parafialnych

Od 07 listopada 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 25 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.

  • Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).
  • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
  • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
  • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.